نویسنده = جلالی‌نائینی، سید حمید
تعداد مقالات: 1
1. هدایت فازی مرحله صعود حامل‌های ماهوارهبرای کاهش اثر باد

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393

محسن سهراب؛ رضا زردشتی؛ سید حمید جلالی‌نائینی