نویسنده = آدمی، امیرحسین
تعداد مقالات: 6
1. طراحی سیستم پیشرانش دومولفه‌ای یک طبقه فوقانی با الگوریتم PSO هیبریدی چندهدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مهران نصرت الهی؛ محمد فاتحی؛ امیرحسین آدمی


5. هدایت مقاوم وسایل بازگشت‌پذیرمبتنی بر رگرسیون PLS در حضور عدم قطعیت پارامترهای ورود

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-40

عاطفه حسین زاده؛ امیرحسین آدمی؛ اصغر ابراهیمی