نویسنده = رمضانی‌نجفی، حامد
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و ساخت مدل حرارتی و تست‌ بالانس حرارتی ماهوارۀ آتست

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-76

حامد علی صادقی؛ حامد رمضانی نجفی؛ حسین رضا عباسی


2. ارزیابی ضریب صدورمؤثر عایق‌های چندلایه با استفاده از آزمایش

دوره 8، شماره 1، بهار 1394

حامد رمضانی‌نجفی؛ اسماعیل معینی؛ سیدمحمدحسین کریمیان؛ حامد علی‌صادقی