نویسنده = علی‌صادقی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ضریب صدورمؤثر عایق‌های چندلایه با استفاده از آزمایش

دوره 8، شماره 1، بهار 1394

حامد رمضانی‌نجفی؛ اسماعیل معینی؛ سیدمحمدحسین کریمیان؛ حامد علی‌صادقی