نویسنده = اکبری، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة روش‌های تصحیح هندسی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تصاویر آرایة خطی ماهواره‌ای

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394

احمد ایزدی پور؛ بهزاد اکبری؛ علیرضا شریفی؛ میثم یوسف زاده