نویسنده = بهنام گل، وحید
تعداد مقالات: 1
1. یک قانون هدایت مد لغزشی گام به عقب جدید با درنظر گرفتن دینامیک حلقه کنترل

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 9-17

وحید بهنام گل؛ احمدرضا ولی؛ علی محمدی