نویسنده = وحید دستگردی، محمد امین
تعداد مقالات: 1
1. کنترل بهینة شبیه‌ساز سه درجه آزادی فضاپیما با عملگرهای چرخ عکس‌العملی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 35-44

حجت طائی؛ مهران میرشمس؛ مهدی قبادی؛ محمد امین وحید دستگردی؛ حسن حقی