نویسنده = ابراهیمی کچویی، مسعود
تعداد مقالات: 7
1. سیستم ناوبری اینرسی-تصویری مبتنی بر رویکردی جدید در ردیابی و ارزیابی ویژگی‌های تصویر

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-54

محمدولی ارباب میر؛ مسعود ابراهیمی کچویی


2. هدایت مد لغزشی با سوییچنگ سطح برای فاز نهایی ملاقات مداری در مدار نزدیک به دایره

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-31

سید علی اکبر کسائیان؛ مسعود ابراهیمی کچویی


3. بهبود توزیع پتانسیل الکتریکی روی سطوح ماهواره زمین آهنگ با استفاده از پوشش

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 25-39

آرمان صمدی؛ مسعود ابراهیمی کچویی؛ حسین جهانبخش


4. مروری بر انواع روش‌های ناوبری تصویری برای کاربردهای ناوبری در پرنده‌های بدون سرنشین

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 33-52

مسعود ابراهیمی کچویی؛ محمدولی ارباب میر؛ محمد نوروز


5. تدوین معیارهای انتخاب کاتالوگ ستارگان و به‌روز‌رسانی کاتالوگ مأموریت سامانة ستاره‌یاب نمونه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391

جعفر روشنی‌یان؛ سیدمحمدمهدی حسنی؛ شبنم یزدانی؛ مسعود ابراهیمی


6. ملاحظاتی در پیاده‌سازی الگوریتم شناسایی بدون بعد برای نوعی سامانة ستاره‌یاب آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391

جعفر روشنی یان؛ شبنم یزدانی؛ سیدمهدی حسنی؛ مسعود ابراهیمی


7. مروری بر طراحی بهینة نامعین و کاربردهای آن در صنعت هوافضا

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390

جعفر روشنی یان؛ مسعود ابراهیمی؛ علی اصغر بطالبلو