نویسنده = عارف‌خانی، حامد
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی کنترل ‌وضعیت مغناطیسی با شبیه‌ساز آزمایشگاهی مبتنی بر یاتاقان هوایی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 47-60

حامد عارف‌خانی؛ سیدمحمدمهدی دهقان؛ امیرحسین توکلی