نویسنده = خالدی، ندا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شرایط بی‌وزنی شبیه‌سازی شده بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 63-68

وحید نیکبخت؛ علی کاظمی؛ زهرا حاج‌ابراهیمی؛ ندا خالدی؛ محمد اسدی گلزار