نویسنده = کاظمی، علی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی شبیه سازی شده بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش‌های صحرایی نر

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 71-78

حسین قدم پور واحد؛ علی کاظمی؛ باقر مینایی؛ ذبیح الله قدم پور- واحد


2. تأثیر شرایط بی‌وزنی شبیه‌سازی شده بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 63-68

وحید نیکبخت؛ علی کاظمی؛ زهرا حاج‌ابراهیمی؛ ندا خالدی؛ محمد اسدی گلزار