نویسنده = اسماعیل زاده، سید مجید
تعداد مقالات: 4
1. (یادداشت فنی) طراحی و ساخت بستر سخت افزاری حسگر ستاره مبتنی بر الگوریتم های ردیابی ستاره به منظور تعیین وضعیت ماهواره

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 85-90

ملیحه هاشمی؛ سیدکمال الدین موسوی مشهدی؛ سید مجید اسماعیل زاده؛ محمد فیوضی


2. افزایش دقت پیش بینی موقعیت ماهواره با درنظرگرفتن هارمونیک‌های تابع پتانسیل زمین

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392

حسین بلندی؛ محمد حسن اشتری؛ سیدمجید اسماعیل‌زاده؛ مهران حق پرست


3. تحلیل داده‌های TLE ماهوارة نوید و تأثیرآن بر عملیات رهگیری توسط ایستگاه‌های زمینی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

حسین بلندی؛ محمد حسن اشتری؛ مریم نادی؛ سیدمجید اسماعیل‌زاده


4. مدل‌سازی و تحلیل حرارتی ماهواره با روش شبکة الکتریکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1391

حسین بلندی؛ امیر میرزا قیطاقی؛ بهمن قربانی‌واقعی؛ سید مجید اسماعیل‌زاده؛ محمدرضا طلایی