نویسنده = محمدخانی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای تأثیرگذار حل عددی در محاسبه ضریب میرایی چرخش

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 65-72

محمد مومیوند؛ حسن محمدخانی؛ جواد حیدری؛ سیدمحمدحسین واعظی