نویسنده = صمدی، آرمان
تعداد مقالات: 1
1. بهبود توزیع پتانسیل الکتریکی روی سطوح ماهواره زمین آهنگ با استفاده از پوشش

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 25-39

آرمان صمدی؛ مسعود ابراهیمی کچویی؛ حسین جهانبخش