نویسنده = ذبیحیان، احسان
تعداد مقالات: 2
1. نرم‌افزار طراحی مهندسی ماهواره‌های مخابراتی زمین‌آهنگ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-54

زینب آقاجانی؛ احسان ذبیحیان؛ مهران میرشمس


2. نرم افزار استخراج مشخصات فنی- اصلی ماهواره های مخابراتی زمین آهنگ

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-14

مهران میرشمس؛ احسان ذبیحیان