نویسنده = معانی، احسان
تعداد مقالات: 4
1. طراحی جرم کنترل موقعیت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ با استفاده از داده‌کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

احسان معانی؛ پیمان نیک پی؛ احسان ذبیحیان


2. طراحی و پیاده‌سازی بستر آزمون سخت افزار در حلقه کنترل وضعیت ماهواره

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 55-70

وحید بهلوری؛ حسین حقیقی؛ سمانه کویری؛ مرضیه تقی نژاد؛ احسان معانی؛ سهیل سیدزمانی


3. کنترل وضعیت سه محوره ماهواره با ترکیب تراستر و چرخ های عکس العملی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-71

احسان معانی؛ حسین نجات پیشکناری؛ امیررضا کوثری


4. تحلیل تجربی زیرسامانة توان الکتریکی یک ماهوارة مخابراتی در حالت آرام‌سازی در بستر سخت‌افزار در حلقه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 19-28

هادی حسینی اناری؛ احسان معانی؛ وحید بهلوری؛ سهیل سیدزمانی