نویسنده = سیدزمانی، سهیل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تجربی زیرسامانة توان الکتریکی یک ماهوارة مخابراتی در حالت آرام‌سازی در بستر سخت‌افزار در حلقه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 19-28

هادی حسینی اناری؛ احسان معانی؛ وحید بهلوری؛ سهیل سیدزمانی