نویسنده = اورعی، اشکناز
تعداد مقالات: 1
1. قانون هدایت مد لغزشی مرتبه دوم تطبیقی بر پایه تئوری لیاپانوف با اثبات پایداری زمان محدود

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-39

وحید بهنام گل؛ احمدرضا ولی؛ علی محمدی؛ اشکناز اورعی