نویسنده = آقاجانی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. نرم‌افزار طراحی مهندسی ماهواره‌های مخابراتی زمین‌آهنگ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-54

زینب آقاجانی؛ احسان ذبیحیان؛ مهران میرشمس