نویسنده = کسائیان، سید علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. هدایت مد لغزشی با سوییچنگ سطح برای فاز نهایی ملاقات مداری در مدار نزدیک به دایره

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-31

سید علی اکبر کسائیان؛ مسعود ابراهیمی کچویی