نویسنده = شریفی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. پیاده‌سازی کنترل‌کنندة فازی عصبی تطبیقی در یک سیستم کنترل دما براساس روش مدل مبنا

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-17

علیرضا شریفی؛ مهدی فروغی؛ هادی نوبهاری