نویسنده = طایفی فیجانی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. تلفیق داده‌های سنجش از دوری به منظور بهینه‌سازی مدل تراکم تاج پوشش جنگلی (مطالعه موردی: جنگل‌های هیرکانی، سنجنده لندست)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1398

مسعود طایفی فیجانی؛ عباس علیمحمدی سراب؛ محمد جواد ولدان زوج


2. بهبود مدل مدل تراکم تاج پوشش جنگلی مبتنی بر افزودن شاخص FCC و اعمال کرنل میانگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

مسعود طایفی فیجانی؛ سعید آزادنژاد؛ مسعود مرادی