نویسنده = نجات پیشکناری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. کنترل وضعیت سه محوره ماهواره با ترکیب تراستر و چرخ های عکس العملی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-71

احسان معانی؛ حسین نجات پیشکناری؛ امیررضا کوثری