نویسنده = فتحی، علیرضا
1. مدلسازی جریان پلاسما در یک رانشگر الکتروهیدرودینامیک دو کاتده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1397

علیرضا فتحی؛ مهدی آهنگر