نویسنده = بهلوری، وحید
تعداد مقالات: 2
1. آرام سازی سرعت زاویه ای ماهواره با عملگر مغناطیسی در بستر سخت‌افزار و نرم افزار در حلقه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 57-67

وحید بهلوری؛ حسین حقیقی؛ سهیل سیدزمانی


2. طراحی و پیاده‌سازی بستر آزمون سخت افزار در حلقه کنترل وضعیت ماهواره

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 55-70

وحید بهلوری؛ حسین حقیقی؛ سمانه کویری؛ مرضیه تقی نژاد؛ احسان معانی؛ سهیل سیدزمانی