نویسنده = تقی نژاد، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و پیاده‌سازی بستر آزمون سخت افزار در حلقه کنترل وضعیت ماهواره

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 55-70

وحید بهلوری؛ حسین حقیقی؛ سمانه کویری؛ مرضیه تقی نژاد؛ احسان معانی؛ سهیل سیدزمانی