نویسنده = قدم پور واحد، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی شبیه سازی شده بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش‌های صحرایی نر

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 71-78

حسین قدم پور واحد؛ علی کاظمی؛ باقر مینایی؛ ذبیح الله قدم پور- واحد