نویسنده = خوش سیما، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی و محاسبه شار حرارتی ناشی از اعمال آلبدو و تابش مادون قرمز وارد شده به ماهواره بر حسب موقعیت جغرافیایی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-30

بهزاد محصل افشاری؛ جواد حق شناس؛ محسن عابدی؛ مسعود خوش سیما