نویسنده = وزیرپور، نگین
تعداد مقالات: 1
1. طراحی قانون هدایت سه بعدی مقاوم در برابر مانورهای هدف با رویکرد پایدارسازی جزئی گسسته زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

محمد حسین شفیعی؛ نگین وزیرپور