نویسنده = حاج ابراهیمی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه پارامترهای اتصال نانوذرات نقره به ماکرومولکول DNA در شرایط جاذبه و ریزجاذبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

آزاده حکمت؛ بهار حاجتی؛ زهرا حاج ابراهیمی