دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 38، بهار 1398، صفحه 1-88 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. سنجش هنجارهای حقوق بین‌الملل فضایی در اجرای صلاحیت کیفری

صفحه 1-12

پیمان نمامیان؛ سبحان طیبی؛ سجاد طیبی


2. طراحی پیکربندی یک رانشگر تک‎مولفه‎ای هیدرازینی10 نیوتنی

صفحه 13-22

حدیثه کریمایی؛ محمدرضا سلیمی؛ حسن ناصح؛ احسان جوکاری