دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 39، تابستان 1398، صفحه 1-78 
5. طراحی و پیاده‌سازی بستر آزمون سخت افزار در حلقه کنترل وضعیت ماهواره

صفحه 55-70

10.30699/jsst.2019.86089

وحید بهلوری؛ حسین حقیقی؛ سمانه کویری؛ مرضیه تقی نژاد؛ احسان معانی؛ سهیل سیدزمانی