دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 43، تابستان 1399، صفحه 1-114 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. هدایت تناسبی با ضریب ناوبری متغیر بر حسب زاویه بردار سرعت نسبی با خط دید و نرخ آن

صفحه 1-12

سید حمید جلالی نائینی؛ علی عربیان آرانی


مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

5. ارائه فرآیند طراحی و ساخت کن ست ARTA در مسابقات بین المللی CANSAT ایران

صفحه 61-75

حانیه اسحاق نیا؛ امیرحسین آدمی؛ مهران نصرت الهی؛ سجاد خیرخواه؛ شیوا امامی؛ سید علی سعادتدار؛ نرگس افسری؛ خشایار مشهدی؛ منصور حضوری


8. طراحی و ساخت یک آنتن آرایه ای بازتابنده دو قطبشی برای کاربردهای ماهواره ای

صفحه 97-102

علیرضا حشمتی معز؛ سیدحسن صدیقی؛ محمد سلیمانی؛ محمد خلج امیرحسینی