دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 46، بهار 1400، صفحه 1-100 
5. ارائه رویکردی نوین در مدیریت کنترل تغییرات پروژه های فضایی

صفحه 43-54

مصطفی ذاکری؛ مهران نصرت اللهی؛ محمدرضا ثابتی؛ حمیدرضا مقدس نجف‌آباد؛ حمید ملکی


6. اصلاحی بر مدولاتور پهنا و فرکانس پالس انتگرالی

صفحه 55-64

سید حمید جلالی نائینی؛ امید امیدی همت