دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1388 (شماره پیاپی 4) 
6. طراحی و ساخت نمونة آزمایشگاهی چرخ عکس‌العملی ماهواره

سید حسن میری رکن‌آبادی؛ مهران میرشمس؛ امیرعلی نیک‌خواه