دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1391 (شماره پیاپی 13) 
3. طراحی، ساخت، و آزمایش یک موتور هیبرید پراکسید هیدروژنHTPB-

حجت قاسمی؛ محمد ندافی پور میبدی؛ کیوان شعبانی لاکه؛ عیسی اصغری؛ ابراهیم زنجیریان


8. طراحی و ارزیابی عملکرد سامانة تعیین وضعیت آزمایشگاهی با حسگرهای خورشیدی و مغناطیسی

امیرحسین توکلی؛ مسعود یزدانیان؛ یارالله کولیوند؛ مرتضی شهروی؛ مراد مؤمنی؛ سید محمدمهدی دهقان