دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1392 (شماره پیاپی 14) 
2. بررسی برهم‌کنش موتور و سامانة دمش گرم با مدل شبیه‌ساز دینامیکی

حمیدرضا علی‌محمدی؛ داود رمش؛ محمدرضا حیدری؛ رضا فرخی؛ حسن کریمی


5. مدل‌سازی عملکرد سامانه‌های تصویربرداری SAR

حمید دهقانی؛ علی ریوندی؛ مجتبی بهزاد فلاح‌پور؛ کیومرث موسی‌زاده