دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1394 (مقالات این شماره از نشریه، به زبان انگلیسی است.) 
5. کنترل بهینة شبیه‌ساز سه درجه آزادی فضاپیما با عملگرهای چرخ عکس‌العملی

صفحه 35-44

حجت طائی؛ مهران میرشمس؛ مهدی قبادی؛ محمد امین وحید دستگردی؛ حسن حقی