دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1395، صفحه 1-90 (شماره پیاپی ۲۷) 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. طراحی یک ردیاب برای یک ماهواره‌بر مبتنی بر خطی‌سازی برخط

صفحه 1-9

عبدالله مددکار؛ احمد کلهر؛ امیررضا کوثری


6. طراحی و ساخت مدل حرارتی و تست‌ بالانس حرارتی ماهوارۀ آتست

صفحه 61-76

حامد علی صادقی؛ حامد رمضانی نجفی؛ حسین رضا عباسی