دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1395، صفحه 1-81 (شماره پیاپی 28) 
2. تخمین مدار یک ماهواره با اتصال عمیق مشاهده گر GNSS در فیلتر کالمن خنثی (UKF)

صفحه 13-26

محمد علی امیری آتشگاه؛ حمید گازرپور؛ سیدامیررضا روغن گیر


5. شناسایی انواع مکانیزم‌های بازشوندۀ فضایی

صفحه 53-71

حسین منصوری نژاد؛ کامران دانشجو؛ مجید شهروی