دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1395، صفحه 1-81 (شماره پیاپی 28) 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. حل تقریبی سرعت لازم در مدل زمین بیضی گون با فرض شتاب گرانش تکه ای خطی

صفحه 1-12

محسن دهقانی محمدآبادی؛ سید حمید جلالی نائینی


2. تخمین مدار یک ماهواره با اتصال عمیق مشاهده گر GNSS در فیلتر کالمن خنثی (UKF)

صفحه 13-26

محمد علی امیری آتشگاه؛ حمید گازرپور؛ سیدامیررضا روغن گیر


مقالة‌ مروری‌

5. شناسایی انواع مکانیزم‌های بازشوندۀ فضایی

صفحه 53-71

حسین منصوری نژاد؛ کامران دانشجو؛ مجید شهروی


مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

6. (یادداشت فنی) نرم‌افزار طراحی کلاسیک حامل فضایی با رویکرد آموزش تحصیلات تکمیلی

صفحه 73-79

حسن ناصح؛ مهران میرشمس؛ جواد نادری فر