سنجش از دور
بازیابی ضرایب شکست تر اتمسفر به کمک توموگرافی با استفاده از هارمونیک‌های کلاه‌ کروی

مسعود دهواری؛ سعید فرزانه؛ محمد علی شریفی

دوره 15، ویژه نامه انگلیسی ، فروردین 1401، ، صفحه 15-24

چکیده
  تغییرات شدید مکانی و زمانی ضرایب شکست تر باعث شده است تا نتوان مدل تجربی دقیقی برای نشان دادن توزیع این پارامتر به‌دست آورد. معمولا از داده‌های ایستگاه‌های رادیوسوند برای به‌دست آوردن پارامتر اتمسفری در لایه‌های مختلف جوی استفاده می‌شود، اما فواصل مکانی ایستگاه‌های رادیوسوند زیاد و توزیع آن‌ها کم است و این مسئله باعث شده است ...  بیشتر

آنالیز طیفی سری زمانی موقعیت ایستگاههای دائمیGPS با استفاده از HHT

فریدون نوبخت ارسی؛ محمدعلی شریفی؛ عبدالرضا صفری

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1390

چکیده
  در این مقاله تبدیل هیلبرت هوانگ (HHT) برای آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه‌های دائمی GPSارائه می‌شود. تبدیل هیلبرت هوانگ و طیف وابسته به آن، روشی جدید برای آنالیز فرآیند‌های غیرخطی و غیرایستا به شمار می‌رود. این روش نه تنها یک تحلیل دقیق از وقایع خاص در فضای زمان- فرکانس ارائه می‌دهد بلکه تفاسیر معنی‌دار فیزیکی از فرآیندهای دینامیکی ...  بیشتر

ارائة یک روش تطابقی جهت استخراج ستارگان از تصاویر رقومی نجومی

محمد علی شریفی؛ فرهاد صمدزادگان؛ سعید فرزانه

دوره 2، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  امروزه، با در اختیار قرارگرفتن دوربین‌های رقومی با دقت هندسی و رادیومتریک بالا، فصل جدیدی در به‌کارگیری نجوم ژئودتیک در کاربردهای مختلفی نظیر تعیین وضعیت ماهواره، مختصات نجومی و مؤلفه‌های انحراف قائم، تحت عنوان نجوم ژئودتیک بینایی- مبنا گشوده شده است. در روش‌های اخیربا استفاده از یک CCDمناسب و به‌کارگیری تلسکوپی مناسب می‌توان ...  بیشتر