مدل‌های پیش‌بینی داپلر اتمسفری در گیرنده GPS-RO برای ردگیری حلقه‌باز

لیلا محمدی؛ شروین امیری؛ غلامرضا محمدخانی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 35-46

چکیده
  در این مقاله، ابتدا نهفتگی رادیویی و اهمیت ردگیری سیگنال برای گیرنده‌های GPS-RO شرح داده می‌شود. سپس ردگیری حلقه‌باز به عنوان ابزار توانمند و جایگزین ردگیری‌ حلقه‌بسته، برای دریافت سیگنال‌های متفرقشده GPS، گذرنده از تروپوسفر پایین، معرفی می‌شود. ‌در تحقق ردگیری حلقه‌باز با نرخ پایین، اهمیت مدل‌ داپلر مطرح می‌شود. در این مقاله ...  بیشتر

سنجش TEC به‌منظور تصحیح خطای یونوسفری در مخابرات ماهواره‌ای به روش نهفتگی رادیویی

شروین امیری؛ محمد فهامی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 21-28

چکیده
  در این مقاله روش نهفتگی رادیویی GPSروشی برای استخراج چگالی الکترونی یونوسفر معرفی شده است. همچنین لزوم مانیتورینگ چگالی الکترونی یونوسفر برای تصحیح خطای ناشی از آن در مخابرات ماهواره‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش گیرندة GPSبر روی ماهواره‌ای که در مدار نزدیک به زمین پرواز می‌کند، نصب می‌شود و با تعقیب دامنه و فاز سیگنالآکولت ...  بیشتر

شبیه‌سازی سیگنال ماهواره‌های GPS در فرکانس میانی

شروین امیری؛ محمدعلی دلیر؛ حسین طلایی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 33-40

چکیده
  سیگنال ارسالی از ماهواره‌های GPSبه سمت زمین سه جزء موج حامل، دیتای پیام ماهواره و کدC/A دارد. موج حامل L1دارای فرکانس 75/1575 مگاهرتز و کد C/Aشامل 1023 بیت است که هر 1 میلی ثانیه تکرار می‌شوند. مطالعة دقیق این سه مؤلفه امکان شبیه‌سازی سیگنال ماهوارة GPS را فراهم می‌کند. با استفاده از این شبیه‌ساز می‌توان انواع موقعیت‌های استاتیکی و دینامیکی ...  بیشتر