طراحی زیرمجموعه‌های فضایی: (هدایت، کنترل، سازه و...)
کنترل وضعیت سه محوره یک ماهواره با استفاده از روش پارامتر متغیر

محمد نوابی؛ فرشته ملک پور

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 15-26

چکیده
  این مقاله یک روش تخمین پارامتر از مدل­های زمان -پیوسته را برای یک سیستم پارامتر متغیر معرفی می­کند.در روش خطی پارامتر متغیر که برای بیان سیستم­هایی با ماتریس­های فضا-حالت تابع از پارامترهای زمان متغیر است، پایداری و عملکرد سیستم فیدبک تضمین و یک پتانسیل قابل توجه برای بهبود کارایی وجود دارد. دینامیک این نوع سیستم‌ها به یک پارامتر ...  بیشتر

طراحی زیرمجموعه‌های فضایی: (هدایت، کنترل، سازه و...)
کنترل پیش‌بین غیرخطی وضعیت فضاپیما با وجود نقص دو چرخ عکس‌العملی دارای زاویه‌ی نصب

محمد نوابی؛ پوریا زارعی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 77-83

چکیده
  کنترل وضعیت فضاپیمای فعال در مدار با استفاده از عملگرهای چرخ عکس‌العملی به دلیل برتری‌های خاص نسبت به دیگر عملگرها انتخاب مناسب‌تری است. با توجه به عملکرد مکانیکی این عملگر و احتمال خرابی آن، استفاده از چهار چرخ عکس‌العملی برای کنترل وضعیت سه محوره فضاپیما، راهکاری کاربردی در مواجهه با نقص یکی از چرخ‌ها است. در این مقاله به کنترل ...  بیشتر

طراحی زیرمجموعه‌های فضایی: (هدایت، کنترل، سازه و...)
مدل سازی تلاطم در فضاپیما با استفاده از مدل توپ پالسی متحرک

محمد نوابی؛ احمد ابراهیمی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 15-22

چکیده
  تلاطم در مخازن فضاپیما در حین انجام مانور مداری اثرات نامطلوبی دارد. بنابراین با توجه اهمیت مانور مداری صحیح برای رسیدن به مدار هدف، باید قبل از انجام مانورهای مداری تلاطم مدل‌سازی و روشی مناسبی برای کنترل آن انتخاب شود. در این مقاله با استفاده از یک روش جدید به مدل‌سازی تلاطم در مخازن پرداخته و همچنین برای اولین بار کنترل وضعیت فضاپیما ...  بیشتر

مدل‌سازی سینماتیکی بدون تکینگی و کنترل غیرخطی وضعیت ماهواره با استفاده از روش کنترل تطبیقی مستقیم و PD فازی

محمد نوابی؛ نازنین صفایی حشکوائی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 77-88

چکیده
  روش کنترل تطبیقی به دلیل غلبه بر مشکل وجود عدم قطعیت‌ها در مأموریت‌های فضایی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مقاله یک روش کنترل تطبیقی مستقیم بهینه نوین که بر اساس پارامترهای مارکوف طراحی می‌گردد جهت کنترل وضعیت ماهواره ارائه می‌شود، و مسئله کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از این روش کنترلی و عملگر تراستر غیرخطی در حضور نامعینی‌های ...  بیشتر

طراحی زیرمجموعه‌های فضایی: (هدایت، کنترل، سازه و...)
کنترل تطبیقی بهینه وضعیت ماهواره در حضور عدم قطعیت در اینرسی با استفاده از پارامترهای مارکوف

محمد نوابی؛ نازنین صفایی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 25-35

چکیده
  همواره در طی مأموریت‌های فضایی عدم قطعیت‌ در مسئله کنترل وضعیت ماهواره‌ها وجود دارد. از این رو کنترل تطبیقی روشی است که مورد توجه قرار می‌گیرد. از جمله مشکلات کنترل تطبیقی متداول حجم محاسباتی بالا و نبود روش تئوری عمومی برای طراحی مکانیزم تطبیق می‌باشد. در این مقاله یک روش کنترلی بر اساس مفاهیم تطبیقی و بهینه با استفاده از پارامترهای ...  بیشتر

طراحی زیرمجموعه‌های فضایی: (هدایت، کنترل، سازه و...)
کنترل وضعیت فضاپیما با استفاده از کنترل تطبیقی L1 در حضور عدم قطعیت و اغتشاش

محمد نوابی؛ حسین قنبری

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 79-86

چکیده
  در این مقاله به کنترل وضعیت فضاپیما در حضور عدم قطعیت و اغتشاش با استفاده از روش کنترل تطبیقی بهبود یافته پرداخته شده است. دسترسی به مانور سریع در فضاپیماها کاهش دقت را به همراه دارد. از این رو برای افزایش دقت در مانور سریع فضاپیما و مقاومت در برابر نامعینی‌ها کنترل تطبیقی L1 پیشنهاد شده است. این کنترلر به دلیل قابلیت تطبیق سریع و مقاومت ...  بیشتر

طراحی زیرمجموعه‌های فضایی: (هدایت، کنترل، سازه و...)
الگوریتم جدید فرا ابتکاری تطبیقی در تخمین وضعیت و مدل فضاپیما

محمد نوابی؛ شهرام حسینی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 79-89

چکیده
  افزایش دقت و پایداری‌ در تخمین آنلاین مدل یک فضاپیما، به دلیل هم‌زمانی وجود نامعینی در دینامیک سیستم و نویز در خروجی حس‌گرهای وضعیت، یکی از چالش‌های کنترل وضعیت است. یکی از روش‌های مؤثر تخمین این نوع از مدل‌های دینامیکی، روش کمترین مربعات خطا در ترکیب با فیلتر کالمن است. برای افزایش عملکرد روش تخمین ذکر شده، الگوریتم آنلاین فرا ...  بیشتر

مدل سازی و کنترل تلاطم سوخت و اثر آن روی وضعیت فضاپیما

محمد نوابی؛ علی داودی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 11-22

چکیده
  سوخت موجود درمخزن فضاپیما در حین انجام مانور مداری دچار پدیده تلاطم می­شود و این پدیده روی وضعیت فضاپیما اثر نامطلوبی می‌گذارد. بنابراین باید قبل از انجام مانور­های مداری تلاطم سوخت مدل­سازی و روشی مناسب برای کنترل آن انتخاب شود. در این مقاله به مدل‌سازی دینامیک تلاطم با استفاده از مدل دو پاندولی در فضای دو بعدی پرداخته شده ...  بیشتر

بررسی اثر نوع بیان سینماتیک در کنترل وضعیت فضاپیما با روش خطی‌سازی پسخورد

محمد نوابی؛ محمدرضا حسینی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 59-71

چکیده
  استفاده از تئورهای کنترل غیرخطی در مسئله کنترل وضعیت فضاپیما رایج و مرسوم می‌باشد. تئوری خطی‌سازی پسخورد یک روش کنترل غیرخطی است که سعی در خطی‌سازی دینامیک‌های غیرخطی سیستم دارد. انتخاب خروجی در این تئوری کنترلی، اثر مستقیمی بر پایداری سیستم خواهد داشت. به‌منظور کنترل وضعیت فضاپیما در این روش، پارامترهای توصیف‌کننده وضعیت سیستم ...  بیشتر

کنترل بهینة غیرخطی مسئلة ملاقات و اتصال فضایی

محمد نوابی؛ مهدی رضا اخلومدی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1394

چکیده
  در این مقاله، یک کنترل بهینه غیرخطی برای مسئله ملاقات و اتصال مداری پیشنهاد شده است. فضاپیمایی که قصد ملاقات و اتصال با هدف را دارد توسط عملگرهای کنترلی به نوعی کنترل می­شود تا ملاقاتی امن و پایدار با رعایت ملزومات و قیود مسئله صورت پذیرد. با استفاده از معادلات غیرخطی دینامیک موقعیت و وضعیت فضاپیما به صورت نسبی برای مدار دایروی و ...  بیشتر

کنترل وضعیت فضاپیما با استفادهاز روش کنترل بهینة غیرخطی ریکاتی وابسته به حالت و بسط سری توانی ریکاتی

محمد نوابی؛ مینا توانا؛ حمیدرضا میرزایی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  کنترل وضعیت فضاپیما با وجود معادلات فوق غیرخطی و مرتبة بالا که نیازمند دقت و حساسیت بالایی در حل است، از جمله مسائل بسیار مهم و پیچیده در عصر حاضر است. از این‌رو روش‌های خطی با خطی‌سازی‌های بزرگ در حل سیستم‌های غیرخطی پیچیده، کاهش دقت و گاهی ناپایداری را به همراه خواهد داشت، که برای کنترل وضعیت فضاپیما با زوایای بزرگ و مانور مناسب ...  بیشتر

مدل‌سازی انتشار اشیای فضایی، پیش‌بینی تقرب‌های بحرانی ماهواره‌ها و تخمین حداکثر احتمال تصادم اشیای فضایی

محمد نوابی؛ رضا همراه

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1392

چکیده
  در این مقاله با استفاده از داده‌های در دسترس از مجموعه المان‌های دوسطری (TLE) به استخراج و ارائة یک مدل انتشار دقیق در حضور اثرات گرانشی و درگ اتمسفری پرداخته، و نیز پیش‌بینی مسیر حرکت و استخراج اطلاعات مداری اشیای فضایی از قبیل ماهواره‌های عملیاتی و غیرعملیاتی و همچنین پس‌ماندهای فضایی می‌پذیرد. سپس با استفاده ازپیاده‌سازی الگوریتم ...  بیشتر

مدل‌سازی دینامیکی پرواز آرایش‌مند فضاپیما و بررسی میزان دقت مدل‌ها تحت اثر فاصلة نسبی، خروج از مرکز و اغتشاش زمین غیرکروی

محمد نوابی؛ محمد براتی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391

چکیده
  حرکت نسبی ماهواره‌ها در پرواز آرایش‌مند توسط مدل‌های دینامیکی مختلفی قابل بررسی است. این مدل‌ها در دو فضای کارتزین و المان‌های مداری توصیف شده و هر یک دارای فرضیات، قیود و ویژگی‌های مختلف هستند. از جمله، مدل‌هایی بر پایة معادلات خطی حرکت نسبی که کاربرد فراوانی در مدل‌سازی ملاقات‌های مداری و مانورهای اتصال فضاپیماها داشته است، ...  بیشتر

مدل‌سازی و شبیه‌سازی میدان مغناطیسی زمین براساس IGRFنسل دهم و مقایسة تبدیل خطی و غیرخطی به منظور کنترل وضعیت ماهواره

محمد نوابی؛ نیلوفر نصیری

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  در چند دهه گذشتهاستفاده از ماهواره‌ها در مدارهای ارتفاع پایین زمینی افزایش یافته است، این ماهواره‌ها به علت نزدیکی به زمین در معرض میدان مغناطیسی آن قرار دارند. از این رو می‌توان از میدان مغناطیسی زمین به عنوان منبعی برای کنترل وضعیت ماهواره استفاده نمود. در این حالت از اثر متقابل میدان مغناطیسی زمین و دوقطبی مغناطیسی درون ماهواره ...  بیشتر

انتقال بهینة مداری ضربه‌ای بین مدارهای بیضوی هم‌صفحه و غیر‌هم‌محور

محمد نوابی؛ محمد صنعتی‌فر

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  انتقال ماهواره‌ها بین مدار‌ها، در هر مأموریت فضایی جایگاه ویژه‌ای دارد. این انتقال‌ها از دیدگاه کلی به دو دسته انتقالات ضربه‌ای و پیوسته تقسیم‌بندی می‌شوند. مسئلة مهم در هر انتقال، میزان سوخت مصرفی برای انجام انتقال است. این مسئله در انتقالات ضربه‌ای به‌صورت (تغییرات سرعت مورد نیاز برای انتقال) مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نتیجه ...  بیشتر