نویسنده = محمد نوابی
تعداد مقالات: 13
1. مدل‌سازی سینماتیکی بدون تکینگی و کنترل غیرخطی وضعیت ماهواره با استفاده از روش کنترل تطبیقی مستقیم و PD فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

محمد نوابی؛ نازنین صفایی


2. مدل سازی تلاطم در فضاپیما با استفاده از مدل توپ پالسی متحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

محمد نوابی؛ احمد ابراهیمی


5. الگوریتم جدید فرا ابتکاری تطبیقی در تخمین وضعیت و مدل فضاپیما

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 79-89

محمد نوابی؛ شهرام حسینی


6. مدل سازی و کنترل تلاطم سوخت و اثر آن روی وضعیت فضاپیما

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 11-22

محمد نوابی؛ علی داودی


8. کنترل بهینة غیرخطی مسئلة ملاقات و اتصال فضایی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394

محمد نوابی؛ مهدی رضا اخلومدی