طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
طراحی، ساخت، و آزمون یک موتور پیشرانه مایع زمستیک اکسیژن مایع-اتانول

حجت قاسمی؛ سید محمدرضا محمودیان؛ نورالدین قدیری معصوم؛ سید رشاد روح الامینی؛ پوریا میکانیکی؛ اصغر عظیمی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 47-58

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، کسب توانمندی به کارگیری موتورهای پیشرانه زمستیک، در مقیاس آزمایشگاهی است. در این راستا لازم است تا موتور‌هایی ساخته و پارامترهای عملکردی آن سنجیده شود. اکسیژن مایع، به عنوان یک اکسیدکننده زمستیک متداول و اتانول به عنوان یک سوخت سبز انتخاب شده‌اند. موتوری برای تولید نیروی جلوبرندگی معادل kgf 400 با این پیشرانه طراحی ...  بیشتر

طراحی، ساخت، و آزمایش یک موتور هیبرید پراکسید هیدروژنHTPB-

حجت قاسمی؛ محمد ندافی پور میبدی؛ کیوان شعبانی لاکه؛ عیسی اصغری؛ ابراهیم زنجیریان

دوره 5، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 19-28

چکیده
  کاربرد پراکسید هیدروژن به عنوان یک اکسنده در یک موتور هیبریدی آزمایشگاهی به همراه پلیمر HTPBبه عنوان سوخت مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با انجام مطالعات ترموشیمیایی این پیشرانه، محدوده کاری ترکیبات مختلف آن تعیین گردید. سپس یک موتور آزمایشگاهی هیبریدی با تولید نیروی پیشران در حدود 10 کیلوگرم طراحی و ساخته شد. پراکسید هیدروژن تجاری حاوی ...  بیشتر

شبیه‌سازی عددی پس‌روی سطح گرین‌های سوخت جامد سه‌بعدی پیچیده

حجت قاسمی؛ عباس برخوردار

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 15-28

چکیده
  یکی از پارامترهای تعیین‌کنندة پیشرانش در یک موتور سوخت جامد، هندسة گرین در هر لحظه است. در این مقاله شبیه‌سازی پس‌روی سطح سوزش گرین‌های سه بعدی سوخت جامد توسط روش لِوِل‌سِت انجام شده است. برای این منظور هندسة اولیة گرین‌ در یک نرم‌افزار CADتولید می‌شود. سپس سطح سوزش اولیة گرین توسط تابع فاصلة علامت‌دار به صورت ضمنی تعریف شده، و ...  بیشتر