نویسنده = مهران میرشمس
تعداد مقالات: 17
1. تخمین خطای موقعیت سیستم ناوبری اینرسی از طریق تلفیق با سامانه تصویری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

محسن شامیرزایی؛ مهران میرشمس


2. توسعه بستر مدل در حلقه و پردازشگر در حلقه زیرمجموعه کنترل وضعیت میکرو ماهواره ی دانشجویی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 51-62

نیکی سجاد؛ مهران میرشمس؛ شاهرخ جلیلیان


4. طراحی مأموریت بهینه به منظور سفر اکتشافی به ماه

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 47-53

حسن ناصح؛ مهران میرشمس؛ الیاس فداکار؛ مهدی جعفری ندوشن


5. نرم‌افزار طراحی مهندسی ماهواره‌های مخابراتی زمین‌آهنگ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-54

زینب آقاجانی؛ احسان ذبیحیان؛ مهران میرشمس


6. نرم افزار استخراج مشخصات فنی- اصلی ماهواره های مخابراتی زمین آهنگ

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-14

مهران میرشمس؛ احسان ذبیحیان


7. (یادداشت فنی) نرم‌افزار طراحی کلاسیک حامل فضایی با رویکرد آموزش تحصیلات تکمیلی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 73-79

حسن ناصح؛ مهران میرشمس؛ جواد نادری فر


8. کنترل بهینة شبیه‌ساز سه درجه آزادی فضاپیما با عملگرهای چرخ عکس‌العملی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 35-44

حجت طائی؛ مهران میرشمس؛ مهدی قبادی؛ محمد امین وحید دستگردی؛ حسن حقی


9. روش تکمیلی طراحی مفهومی زیرسیستم تأمین انرژی ماهواره

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394

مهران میرشمس؛ اسد صاغری؛ احسان ذبیحیان


10. الگوی جامع طراحی رانشگرهای فضایی کم‌پیشران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393

حمید فاضلی؛ حسن ناصح؛ مهران میرشمس؛ علیرضا باصحبت نوین‌زاده


11. کد جامع طراحی مفهومی ماهواره‌های سنجش از دور

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393

اسد صاغری؛ مهران میرشمس؛ علی جعفرصالحی


12. تخصیص قابلیت اطمینان زیرسامانه های ماهواره بر با تحلیل سلسله مراتبی در فاز طراحی مفهومی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391

مهران میرشمس؛ سعید ایرانی؛ امیرمهدی اخلاقی؛ حسن ناصح


13. الگوریتم طراحی مفهومی فضاپیمای سرنشی ندار « دوستی »

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390

مهران میرشمس؛ لیلا خلج‌زاده


15. بهینه‌سازی مقید مسیر حامل‌های فضایی با استفاده از منحنی‌های اسپلاین و بزییر

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388

امیر توکلی؛ مهدی نیکوسخن لامع؛ جعفر روشنی‌یان؛ مهران میرشمس


16. طراحی و ساخت نمونة آزمایشگاهی چرخ عکس‌العملی ماهواره

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388

سید حسن میری رکن‌آبادی؛ مهران میرشمس؛ امیرعلی نیک‌خواه