نویسنده = محمد حسین شفیعی
تعداد مقالات: 4
1. ارائه یک ساختار واحد سنجش اینرسی، باقابلیت سنجش دوران بدون استفاده از ژیرسکوپ

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 69-77

محمد حسین شفیعی؛ میثم جوکار؛ بهروز صفری نژادیان


4. رویکردی جدید در طراحی قانون هدایت مبتنی بر تئوری پایداری جزئی زمان محدود

دوره 8، شماره 1، بهار 1394

طاهره بینازاده؛ محمد حسین شفیعی؛ الهام بذرگرزاده