کنترل تحمل­پذیر خطا برای ماهواره به روش معکوس دینامیک غیرخطی

دانیال بوستان؛ سید کمال حسینی ثانی؛ ناصر پرویز

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 11-17

چکیده
  در این مقاله، به طراحی کنترل­کنندة تحمل­پذیر خطا برای ماهواره به منظور ردیابی مسیر مورد نظر و با درنظر گرفتن آسیب ضرب‌شوندهدر عملگر پرداخته شده است. برای این منظور از روش معکوس دینامیک غیرخطی استفاده شده و به دلیل عدم وجود تکینگی در نمایش وضعیت به کمک کواترنیون­ها، استفاده از آنها در دستور کار قرار گرفته است. پایداری سیستم حلقه ...  بیشتر

پیش­بینی هوشمند موقعیت مداری ماهواره به کمک سری­های زمانی

دانیال بوستان؛ ناصر پریز؛ سید کمال حسینی ثانی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 43-49

چکیده
  در این مقاله، هدف ارائة دیدگاه نوینی در مبحث پیش­بینی موقعیت ماهواره است. از آنجا که تمامی روش‌های فعلی مبتنی بر معادلات کپلر هستند، به دلیل ساده­سازی در محاسبات، اغتشاشات مداری، توفا‌ن‌های خورشیدی، گرانش اجرام سماوی و غیره در نظر گرفته نمی­شود. روش پیشنهادی این مقاله، استفاده از روش‌های هوش مصنوعی در پیش­بینی سری­های ...  بیشتر