نویسنده = فاطمة صادقی کیا
تعداد مقالات: 4
1. کاهش ابعاد آنتن هلیکال برای مأموریت های فضایی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-59

فاطمه صادقی کیا؛ علی کرمی هردستانی


2. آنتن پلاسما در مأموریت های فضایی

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 27-34

فاطمه صادقی کیا


3. آرایة خطی از آنتن پلاسما با کاربرد فضایی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391

فاطمة صادقی کیا؛ فرخ حجت کاشانی؛ جلیل راشد محصل؛ سید جواد قیومه بزرگی


4. طراحی و ساخت آنتن F معکوس روی راکت کاوش برای ارسال تله متری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387

فاطمه صادقی کیا؛ سمانه امینی؛ کامران رئیسی؛ محسن بهرامی