تخمین توزیع قطر و سرعت اسپری به روش ماکزیمم انتروپی با استفاده از تحلیل غیر خطی ناپایداری و شبیه‌سازی توربولانس جریان بالا دست

فتح اله امی؛ دومان پوررجب صوفیانی؛ داوود دومیری گنجی؛ سید حسین موسوی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-11

چکیده
  در این تحقیق سعی شده با توجه به مشخصات جریان بالادست و بدون نیاز به اندازه‌گیری تجربی، توزیع قطر و سرعت تعیین -گردد. در ابتدا با استفاده از نرم افزار فلوئنت، جریان توربولانس داخل نازل به وسیله مدل دو معادله‌ای k-ε شبیه‌سازی شده و انرژی توربولانس نازل در خروجی نازل تعیین می‌گردد، سپس با استفاده از تحلیل رشد غیرخطی اغتشاشات طول ...  بیشتر

بررسی پارامترهای مؤثر بر سیکلون جداکنندة ذرات آلومینیوم موجود در سوخت‌های جوشان

جواد وزیری نایین نژاد؛ فتح الله امی؛ سید حسین موسوی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 35-45

چکیده
  افزودن ذرات فلزی با قطر بهینه به سوخت­های جوشان موجب افزایش چگالی گازهای خروجی از دهانه موتور و در نهایت افزایش تراست سیستم می­شود. از سوی دیگر، در صورت بهینه نبودن قطر ذرات افزوده، ناپایداری احتراق ایجاد می­شود. از این رو جداسازی ذرات با قطر مناسب اهمیت بالایی دارد. در این پژوهش از میان روش­های مختلف جداسازی ذرات آلومینیوم ...  بیشتر