مدل سازی و کنترل تلاطم سوخت و اثر آن روی وضعیت فضاپیما

محمد نوابی؛ علی داودی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 11-22

چکیده
  سوخت موجود درمخزن فضاپیما در حین انجام مانور مداری دچار پدیده تلاطم می­شود و این پدیده روی وضعیت فضاپیما اثر نامطلوبی می‌گذارد. بنابراین باید قبل از انجام مانور­های مداری تلاطم سوخت مدل­سازی و روشی مناسب برای کنترل آن انتخاب شود. در این مقاله به مدل‌سازی دینامیک تلاطم با استفاده از مدل دو پاندولی در فضای دو بعدی پرداخته شده ...  بیشتر